Nosirova Feruza Baxodir qizi, Tillaboyeva Matlab Muhammadovna, and Djafarova Aziza Baxodirovna. “Talimni Rivojlantirishning Yangi Bosqichida Pedagogik Texnologiyaning Mohiyati Va Muammolari”. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, vol. 27, Feb. 2024, pp. 25-27, https://periodica.org/index.php/journal/article/view/716.