[1]
Jo‘rayev Jamoliddin Aminjonovich 2024. Sulton Iskandar Mirzo Davrida Ilm – Fan Taraqqiyoti. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. 27, (Feb. 2024), 20–24.