Main Article Content

Abstract

Ushbu maqolada ta'lim taraqqiyotining zamonaviy manzarasida pedagogik texnologiyaning mohiyati va muammolari yoritilgan. Mavjud adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilish orqali u texnologiyani pedagogikaga integratsiyalashda qo'llaniladigan usullarni o'rganadi, empirik topilmalarni taqdim etadi va ta'lim amaliyotiga ta'sirini muhokama qiladi. Maqola aniqlangan muammolarni hal qilish va samarali ta'lim natijalarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyaning imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

Keywords

Pedagogik Texnologiya Ta'limni Rivojlantirish Muammolar

Article Details

How to Cite
Nosirova Feruza Baxodir qizi, Tillaboyeva Matlab Muhammadovna, & Djafarova Aziza Baxodirovna. (2024). Talimni rivojlantirishning yangi bosqichida pedagogik texnologiyaning mohiyati va muammolari. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 27, 25–27. Retrieved from https://periodica.org/index.php/journal/article/view/716