Main Article Content

Abstract

Ushbu maqolada Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasining tarjimasida aks etgan davr muammolari va hikoyaning bugungi kundagi ahamiyati yoritib beriladi.Asar qahramonlarining xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Bugungi kun va asar muhiti o'zaro qiyoslanib, farqli va o'xshash jihatlar taqqoslanadi.

Keywords

xshash davr “Bemor” muhiti

Article Details

How to Cite
Xudoyberdiyeva Durdona Boburovna. (2024). Abdulla Qahhor hikoyasida tarjima muammolari. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 27, 1–3. Retrieved from https://periodica.org/index.php/journal/article/view/709