Main Article Content

Abstract

Ushbu maqolada trigonometrik funksiyalar modulini o'qitish metodikasini interfaol metodlar asosida takomillashtirish yo’llari haqida fikr yuritilgan.

Keywords

qatori Lebeg funksiya mеtоd

Article Details

How to Cite
Mo’ldaboyev Bekzod Sayduali o’g’li, & U. Matnazarov. (2022). Trigonometrik Funksiyalar Modulini O’qitish Metodikasini Interfaol Metodlar Asosida Takomillashtirish. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 207–209. Retrieved from https://periodica.org/index.php/journal/article/view/293