Main Article Content

Abstract

Ushbu maqolada xozirgi kunda dolzarb bo‘lgan boshlang‘ich sinflarda tenglamalarni yechishni o‘rgatish bilan bog‘liq muammolar, dars jarayonidagi bolalarga mavzuni yetkazib berish qiyin bo‘lgan holatlarga yechim toppish yo‘llari haqida fikr yuritilgan.Yangi milliy o‘quv dasturi bo‘yicha ona tili va o‘qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bevosita boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari tomonidan o‘qitiladi. Bu fanlar ichida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning fikriga ko‘ra matematika fanini o‘zining murakkabligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa ma’lumki boshlang‘ich sinf matematika darslarida “Murakkab tenglamalarni yechish metodikasi” mavzusi o‘quvchilar tomonidan qiyinroq o‘zlashtiriladi. Natijada o‘quvchilar bir xil muammoga duch keladi. Ya’ni muammo shundan iboratki, o‘quvchilarga bitta tenglamaning yechimini tushuntirib berib, shunga o‘xshash tenglama berilsa yecha oladilar, ammo u tenglamadan farq qiluvchi tenglama berilsa yecha olmaydilar. Ushbu muammoni yechish maqsadida maqolada metodik yondoshuvlar ko‘rsatib o‘tilgan

Keywords

Tenglama tengsizlik masala natija

Article Details

How to Cite
Fazliddin Botirovich Qurbonov. (2022). Boshlang‘Ich Sinflarda Tenglamalar Va Ularni Yechishni O‘Rgatish Metodikasi. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 110–115. Retrieved from https://periodica.org/index.php/journal/article/view/276