Main Article Content

Abstract

Turkiston jadidlarining harakatlari, yozgan asarlari, ochilgan maktablar, maktablarda o‘qitiladigan fanlar, jadidchilik
namoyondalari. Jadidlar xalqni ziyoli qilish uchun mahalliy maktablar ochadilar va bu maktablar uchun o‘quv qo‘llanmalarini yaratadilar.

Keywords

Qrim Boqchasaroy Abdulahadxon Ubaydulla Asadullaxo‘jayev 49-51

Article Details

How to Cite
G‘ulomov Husanboy. (2022). Jadidchilarning ta’lim shakli. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 8, 49–51. Retrieved from https://periodica.org/index.php/journal/article/view/169