Main Article Content

Abstract

Mazkur maqolada o’qituvchining kreativlik qobiliyati haqida so’z borarkan bugungi kun o’qituvchilari zamon bilan hamnafas bo’lishi kerakligi,o’quvchilar nima bilan yashayotganini tushinishi hamda ularga mos holda bo’lishi darkor. Hozirgi zamon standartlarini amalga tadbiq etish o’qituvchidan nafaqat yuqori malakani va doimiy kasbiy rivojlanishni, balki o’z ishiga ijodiy yondashishni talab etadi. When talking about a teacher’s creative ability in this article, today’s teachers need to keep up with the times, understand what students are living with, and be relevant to them. Implementing modern standards requires a teacher not only high skills and continuous professional development, but also a creative approach to their work

Keywords

Zamonaviy Interfaol Talant Yaratuvchanlik

Article Details

How to Cite
Niyazmetova Nargiza, & Bazarova Shirin. (2022). Õqituvchining kreativlik qobilliyati. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 6, 24–25. Retrieved from https://periodica.org/index.php/journal/article/view/109